Czas wygenerowania treści 2019-11-20 05:27:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania i dostawy kalendarzy na 2015 rok
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wraz z opracowaniem projektu graficznego, składem, łamaniem i dostawą kalendarzy na 2015 rok oraz innych materiałów drukowanych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w poszczególnych zakresach opisanych
w SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), który stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2. Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorach umów stanowiących załączniki nr 3A – 3E do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-26 11:22:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2014-11-26 11:22:23
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-26 11:22:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-05 13:24:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-09-10 13:03:05
Załącznik nr 1 do siwz - SOPZ pobierz 2014-09-10 12:55:35
Załącznik nr 2 do siwz - Formularz ofertowy pobierz 2014-09-10 12:56:32
Zał. nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-10 12:57:07
Zał. nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-10 12:57:24
Zał. nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-09-10 12:57:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-24 15:12:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713