Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:52:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Druk i dostawa plakatów na potrzeby realizacji zadań projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1. Specyfikacja druku: Format: A1 pion,Papier: kreda połysk 150 g/m2, Kolor: pełen kolor (4+0), Wykończenie: brak, Nakład: 1200 szt. 2. Pakowanie: plakaty pakowane w 36 tubach/kartonach/opakowaniach tekturowych zawierających odpowiednio następującą liczbę egzemplarzy: 11, 12, 13, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 32, 33, 34, 34, 36, 38, 41, 41, 47, 49, 51, 57, 57, 83, 127. Na każdej tubie Wykonawca zawrze informację o liczbie plakatów w tubie/kartonie/opakowaniu. 3. Zamawiający posiada projekt graficzny plakatu, który przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do budynku Zamawiającego mieszczącego się w gmachu przy ul. Reymonta 24 w Katowicach. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. 6. Zamawiający nie przyjmuje plakatów nie zamawianych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nienadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 7. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie zamówienia uszkodzenia(rozumianego jako m.in. rozdarcia, zagniecenia, zaplamienia, itp.) lub wady (rozumianej jako m.in. dostarczenie plakatów niezgodnych z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, zastosowanie materiału o innych parametrach, dostarczenia plakatów z błędami, niezgodności pantonu z przekazanymi wytycznymi, wszelkich wad w druku, nieprecyzyjnego nałożenia koloru, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tej części przedmiotu zamówienia na nową, zgodną z wymaganiami i pełnowartościową, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-02 13:26:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-10-02 13:26:35
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-02 13:28:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-29 15:00:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-29 15:02:00
odpowiedzi na pytania - 02.09.2014 r. pobierz 2014-09-02 11:43:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-10 13:07:46


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713