Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:40:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska dla maksymalnie 250 osób, podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego na terenie Beskidów w obrębie województwa śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska dla maksymalnie 250 osób, podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego na terenie Beskidów w obrębie województwa śląskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ / wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie o 30%, wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-23 11:32:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2014-10-23 11:32:24
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-23 11:32:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-29 13:11:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-29 13:11:39
Odpowiedź na pytanie - 05.09.2014 r. pobierz 2014-09-05 13:06:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-29 15:01:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713