Czas wygenerowania treści 2019-10-19 16:51:25

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z instalacją sprzętu biurowego, fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-18 13:36:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-11-18 13:36:29
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-18 13:39:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-28 12:24:35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-09-03 14:36:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-28 12:26:08
Modyfikacja 02.09.2014 r. pobierz 2014-09-02 15:17:23
Modyfikacja 03.09.2014r pobierz 2014-09-03 14:38:10
Odpowiedzi na pytania 02.09.2014 r. pobierz 2014-09-02 14:41:38
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-09-09 11:30:00
pobierz
2014-09-03 14:39:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-21 15:25:31


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713