Czas wygenerowania treści 2020-05-26 08:48:53

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
Przedmiot zamówienia opisuje: scalony Projekt Wykonawczy ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi – stanowiący załącznik nr 3 do siwz, oraz opis zawarty w pkt III siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-31 12:05:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-31 12:04:59
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-31 12:05:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-25 12:47:19
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2014-09-24 13:19:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-27 09:30:17
Dokumnetacja projektowa i przedmiar pobierz 2014-08-27 10:32:35
Załącznik nr 1 do siwz.doc (formularz ofertowy) pobierz 2014-08-27 09:31:09
Zał nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:31:52
Zał nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:32:11
Zał nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:32:32
Zał nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:32:46
Zał nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:33:02
Zał nr 6 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-27 09:33:17
Modyfikacja siwz pobierz 2014-09-24 13:21:07
Wyjaśnienie (2) i modyfikacja siwz - załączniki pobierz 2014-09-24 13:23:55
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2014 r. pobierz 2014-09-12 12:08:54
Wyjaśnienie siwz (2) pobierz 2014-09-24 13:20:12
Wyjaśnienie siwz (3) pobierz 2014-09-26 14:35:05
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-10-08 11:30:00
pobierz
2014-09-24 13:27:46
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-26 11:59:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713