Czas wygenerowania treści 2020-05-26 07:34:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na potrzeby projektu systemowego: Mam zawód - mam pracę w regionie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 zwanego dalej Programem na potrzeby projektu systemowego: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do umowy.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-22 14:00:33


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-09-22 14:00:37
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22 14:01:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-12 15:14:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-12 15:15:42
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2014-08-12 15:19:10
Zał.nr 2 do formularza ofertowego_ośw. z art 24 pobierz 2014-08-12 15:20:16
Zał.nr 3 do formularza ofertowego_Wykaz usług pobierz 2014-08-12 15:21:00
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_Wykaz osób pobierz 2014-08-12 15:21:44
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2014-08-12 15:22:05
Zał.nr 6 do formularza ofertowego_UKO PRSzZ.doc pobierz 2014-08-12 15:22:54
Zał. nr 1 do FO ośw. z art. 22 pobierz 2014-08-12 15:19:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-05 14:33:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713