Czas wygenerowania treści 2019-10-19 17:40:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego dla wybranego obszaru województwa śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu, b) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT, c) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG, d) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k, e) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, f) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określają Warunki Techniczne stanowiące załącznik nr 3 do siwz/załącznik do umowy..

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-08 14:29:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 2014-09-08 14:29:52
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08 14:30:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-12 14:30:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-12 14:32:29
Załącznika nr 1 do siwz - Formularz ofertowy pobierz 2014-08-12 14:36:21
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-12 14:36:58
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-12 14:37:17
Załącznik nr 2 do siwz pobierz 2014-08-12 14:45:18
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-12 14:37:38
Załącznik nr 3 do siwz pobierz 2014-08-12 14:33:36
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-12 14:37:58
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-12 14:38:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-26 11:27:59


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713