Czas wygenerowania treści 2019-10-17 12:28:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wycena, w formie operatu szacunkowego, wartości prawa służebności przesyłu ustanowionego na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
1.Przedmiotem zamówienia jest wycena, w formie operatu szacunkowego, wartości prawa służebności przesyłu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 2872/196, obręb Siemianowice, o powierzchni 0,6959 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KA1I/00006955/1, pozostającej w użytkowaniu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-09 09:41:38


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-09-09 09:41:40
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09 09:42:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-11 14:31:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-26 11:17:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713