Czas wygenerowania treści 2019-11-12 11:22:11

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla Lokalnych Grup Działania z województwa śląskiego do województwa dolnośląskiego dla maksymalnie 35 osób. 1.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu o nie więcej niż 4 osoby i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/os. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz/lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-26 12:48:43


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-09-26 12:49:23
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-26 12:51:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-04 14:28:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-08-08 12:49:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-04 14:30:23
modyfikacja treści siwz - 08.08.2014 pobierz 2014-08-08 12:59:58
wyjaśnienia treści siwz - 08.08.2014 pobierz 2014-08-08 13:04:54
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-08-14 11:30:00
pobierz
2014-08-08 13:11:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-27 14:58:46


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713