Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:15:48

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Kamieńcu i Zbrosławicach, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
1.Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Kamieńcu przy ul. Polnej 2 i Zbrosławicach przy ul. Batorego 8, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice, oznaczonych jako działki nr 1154/126, nr 1155/126, nr 1738/126, nr 1198/126, nr 1197/126 i 1062/126 objęte KW GL1T/00055825/8; działki nr 25/9, nr 16, nr 31/6 i nr 15, objęte KW nr GL1T/00062069/2 oraz działka nr 3/4 objęta KW nr GL1T/00053871/1, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-08-27 09:47:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2014-08-27 09:47:08
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-27 09:47:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-01 14:45:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-01 14:45:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-20 11:59:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713