Czas wygenerowania treści 2019-11-17 15:33:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi edukacyjnej
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia usługi edukacyjnej, która w szczególności będzie obejmowała:
1.rekrutację uczestników na warsztaty fotograficzne,
2.przeprowadzenie warsztatów fotograficznych,
3.zorganizowanie wycieczek po projektach unijnych połączonych z plenerem fotograficznym,
4.zorganizowanie wystawy fotografii powstałych podczas wycieczek.
Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik do umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-02 08:38:28


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-10-02 08:38:32
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-02 08:38:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-01 14:05:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-01 14:08:59
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:25:11
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc pobierz 2014-08-01 14:18:59
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:21:47
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:22:16
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:22:32
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:23:05
Załącznik nr 6a do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:24:32
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-08-01 14:24:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-10 13:16:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713