Czas wygenerowania treści 2019-11-20 18:14:32

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1)Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia i zwrotu potwierdzeń odbioru. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę odbioru przesyłek Zamawiającego i dostarczenia do punktu operatora pocztowego celem nadania – zakres I.
2)Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
do państw będących członkami Światowego Związku Pocztowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie: przyjmowania, przewożenia i doręczania przesyłek (korespondencji, towarów, dokumentów), zwrotu przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru – zakres II.
Uwaga:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu I i II znajduje się w Załączniku nr 3 do siwz/Załączniku nr 1 do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-11 11:34:18


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-11 11:34:24
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-11 11:34:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-30 12:20:01
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2014-08-04 12:38:35
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2014-09-02 10:18:33
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-09-12 15:14:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-04 12:25:54
Zał. nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-02 10:07:54
Zał. nr 1 do siwz.doc pobierz 2014-09-02 10:07:04
Zał. nr 1 do siwz_FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANACH - 12.09.2014 pobierz 2014-09-12 15:23:25
Zał. nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-02 10:39:11
Zał. nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-02 10:08:52
Zał. nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-09-02 10:39:33
Modyfikacja treści siwz z dnia 04.08.2014 r. pobierz 2014-08-04 12:35:45
Modyfikacja -21.08.2014 pobierz 2014-08-21 08:29:13
Modyfikacja - 02.09.2014 r. pobierz 2014-09-02 10:01:34
Modyfikacja - 12.09.2014r. pobierz 2014-09-12 15:20:20
Odpowiedź na pytania - 21.08.2014 pobierz 2014-08-21 08:26:53
Odpowiedzi na pytania - 02.09.2014r. pobierz 2014-09-02 09:59:26
Odpowiedź - 12.09.2014r. pobierz 2014-09-12 15:27:17
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-09-11 11:30:00
pobierz
2014-08-04 12:29:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-09-15 11:30:00
pobierz
2014-09-02 10:03:30
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-09-22 11:30:00
pobierz
2014-09-12 15:24:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-20 12:00:46


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713