Czas wygenerowania treści 2019-10-17 13:17:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku na potrzeby promocji i dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku na potrzeby promocji i dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach: I - Książeczka - 2000 szt.; II - 1. Plakat duży - 20 szt. 2. Plakat mały - 20 szt.; III - Torba papierowa - 1000 szt.; IV - Naklejki informacyjne - 3500 szt.; V - 1. Tablica ścienna duża- 11 szt., 2. Tablica ścienna mała- 64 szt.; VI - Album- 300 szt. 2. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-24 10:58:14


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-09-24 10:58:15
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24 10:58:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-23 12:32:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-07-23 12:33:53
Modyfikacja SIWZ 28.07.2014 r. pobierz 2014-07-28 08:51:01
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2014 r. pobierz 2014-07-28 08:49:11
Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2014 r. pobierz 2014-07-28 08:49:50
odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2014 r. pobierz 2014-07-29 10:00:04
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-08-01 11:00:00
pobierz
2014-07-28 08:52:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-05 12:16:37


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713