Czas wygenerowania treści 2020-05-29 02:05:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej plenerowej imprezy masowej dla minimum 5000 osób
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej plenerowej imprezy masowej dla minimum 5000 osób, o charakterze artystycznym i edukacyjnym, organizowanej przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, związanej z 10 rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej oraz podsumowaniem efektów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 - 2014 w woj. śląskim. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu jego akceptacji - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-02 10:28:45


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2014-09-02 10:28:47
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02 10:29:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-21 13:10:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-07-21 13:10:49
Pismo dot.udostępnienia załączników do siwz pobierz 2014-07-24 11:38:19
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego_ośw. z art. 22.doc pobierz 2014-07-24 11:41:25
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy.doc pobierz 2014-07-24 11:40:22
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego_Wykaz usług.doc pobierz 2014-07-24 11:42:58
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego_Wykaz osób.doc pobierz 2014-07-24 11:43:41
Zał.nr 4 do formularza ofertowego_ośw. z art. 24.doc pobierz 2014-07-24 11:44:20
Zał.nr 5 do formularza ofertowego_grupa kapitałowa.doc pobierz 2014-07-24 11:45:01
Zał.nr 6 do formularza ofertowego_scenariusz.doc pobierz 2014-07-24 11:45:49
Zał.nr 7 do formularza ofertowego_wykaz imprez.doc pobierz 2014-07-24 11:46:40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-08 14:00:05


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713