Czas wygenerowania treści 2019-12-13 22:03:14

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku publikacji
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania treści, projektu graficznego, składu, wydruku oraz dostawy publikacji nt. OCHRONA WÓD NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Dobra praktyka ochrony wód i krajobrazów wodnych, zwana dalej: Usługa druku publikacji. Nakład: 1000 egzemplarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-08-27 14:10:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 2014-08-27 14:10:03
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-27 14:10:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-15 11:55:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-07-15 11:55:53
formularz ofertowy pobierz 2014-07-15 11:57:32
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-07-15 11:56:57
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-07-15 11:57:08
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-07-15 11:57:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-08-18 14:29:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713