Czas wygenerowania treści 2019-11-20 19:02:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości połączeń o nie więcej niż 40% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 4.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz. W zakresie nieuregulowanym zapisami siwz oraz wzorem umowy zasady świadczenia przedmiotu zamówienia regulować będzie regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych wybranego Wykonawcy, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wzór umowy oraz siwz są dokumentami podstawowymi i ich postanowienia mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-09-10 11:17:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-09-10 11:17:42
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10 11:17:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-11 10:41:44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-07-17 14:44:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-07-11 10:42:37
Załącznik nr 2 do siwz_wzór umowy PO ZMIANIE pobierz 2014-07-18 14:11:45
Załącznik nr 3 do siwz_zał. nr 1 do umowy PO ZMIANIE pobierz 2014-07-18 14:12:45
Modyfikacja siwz z dn. 17.07.14r pobierz 2014-07-17 14:45:48
Modyfikacja siwz z dn. 18.07.14r pobierz 2014-07-18 14:08:42
Odpowiedzi na pytania z dn. 18.07.14r pobierz 2014-07-18 14:09:15
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-07-23 11:30:00
pobierz
2014-07-17 14:46:25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-07-29 15:03:03


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713