Czas wygenerowania treści 2019-11-17 16:30:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Powiatowego Dnia Pszczelarzy w Żywcu.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej podczas Powiatowego Dnia Pszczelarzy - Święto Miodu, połączonego z uroczystościami 100-lecia Koła Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej, który odbędzie się 9 sierpnia 2014 roku w Żywcu. 2. Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania i podawania zgodnie z opisem zawartym w pkt III siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-07-31 15:29:05


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-07-31 15:29:10
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-31 15:29:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-06-30 11:40:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-06-30 11:42:20
Odpowiedzi na pytania - 04.07.2014 r. pobierz 2014-07-04 14:03:46
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-07-09 14:26:12


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713