Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:17:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
1. Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, stanowiącej własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, oznaczonej jako działki: nr 584/15, nr 585/15, nr 588/15, nr 650/15, nr 652/15, nr 583/15, nr 655/15, nr 4845/33 i nr 7606/33, objęte KW nr GL1Z/00022152/3, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-07-23 08:57:30


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-07-23 08:57:32
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-23 08:58:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-06-26 14:07:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-06-26 14:07:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-07-17 10:09:03


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713