Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:27:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku wydawnictw promocyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania folderu promocyjnego Województwa Śląskiego oraz mapy atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-08-13 14:36:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2014-08-13 14:36:43
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-13 14:38:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-06-26 12:25:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-06-26 12:26:20
Odpowiedzi na pytania - 30.06.2014 pobierz 2014-06-30 14:34:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-07-14 13:37:45


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713