Czas wygenerowania treści 2020-05-26 08:03:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu, b) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT, c) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG, d) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k, e) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, f) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-07-25 12:50:35


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-07-25 12:50:38
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-25 12:51:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-06-20 10:42:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-06-20 10:43:10
Formularz ofertowy.doc pobierz 2014-06-20 10:43:41
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-06-20 10:43:59
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2014-06-20 10:44:17
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2014-06-20 10:44:32
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-06-20 10:44:44
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2014-06-20 10:44:56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-07-11 14:21:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713