Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:28:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Nieruchomości / Użytkowanie
Ogłoszenie - sprzedaż z dnia 22 maja 2018 roku
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Rybniku
Rybnik przy ul. Gliwickiej 33

Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 9 położonym w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Sprzedawane samodzielne lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3 znajdują się w budynku mieszkalnym nr 9 położonym w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, położone są na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4141/41 o powierzchni 0,0710 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00152977/1. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.


Opis lokali mieszkalnych

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 38,45 m2 mieści się na parterze budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 17,26 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,203.

Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu:
dnia 27 czerwca 2018 roku, o godz. 9:00.


Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 43,64 m2 mieści się na parterze budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i spiżarki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 18,08 m 2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,224.

Cena wywoławcza wynosi 62 000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 6 200,00 zł (sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu:
dnia 27 czerwca 2018 roku, o godz. 10:30.


Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 62,17 m2 mieści się na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i spiżarki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 10,19 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,263.

Cena wywoławcza wynosi 88 000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi 8 800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych zero groszy).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, Katowice ul. Ligonia 46, pokój nr 180.
Termin przeprowadzenia przetargu:
dnia 27 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00.


Cenę, którą obowiązany będzie zapłacić nabywca lokalu mieszkalnego, ustala się w wysokości najwyższej ceny osiągniętej w przetargu powiększonej o jednorazowe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości wspólnej.


ogłoszenie z dnia 22 maja 2018 roku

treść dokumentu w pliku
ogłoszenie do pobrania [rozmiar: 402 KB]


zgłoszenie do udziału w przetargu z dnia 22 maja 2018 roku

treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Dominik Konopka 2018-05-22 10:27:30
Ostatnia aktualizacja: Dominik Konopka 2018-05-22 10:35:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713