Czas wygenerowania treści 2020-12-02 22:10:10


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00085.2017 z dnia 08-06-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

informuje
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku złożonym przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 23 maja 2017 r. znak G9/281/05/2017 dotyczącym zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2010 r. Nr 1066/OS/2010 zmienionej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr 2787/OS/2014, z dnia 7 sierpnia 2015r. Nr 1380/OS/2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do walcowania blach oraz instalacji do automatycznego śrutowania i zabezpieczania antykorozyjnego blach o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub 200 Mg rocznie zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 22.


Z wnioskiem można się zapoznać i wnosić uwagi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Dokumentacja dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Reymonta 24 (pok. 707 VII piętro), w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: numer telefonu: (32) 77 40 942.

Uwagi i wnioski można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46 - Wydział Ochrony Środowiska.



Metryczka informacjiWprowadzenie: Adrian Patucha 08-06-2017 14:12:26
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 22-02-2018 11:32:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713