Czas wygenerowania treści 2020-10-29 20:07:41


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00085.2017 z dnia 21-02-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 598/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2010 r. nr 1066/OS/2010 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. nr 2787/OS/2014 oraz z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1380/OS/2015), udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do walcowania blach oraz instalacji do automatycznego śrutowania i zabezpieczenia antykorozyjnego blach o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub 200 Mg rocznie zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 22, eksploatowanych przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Regon: 152074271; NIP: 9491827824).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, pokój 701, tel. (32) 77 40 064, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.


Decyzja dostępna jest również na BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.bip.slaskie.pl w temacie Działalność urzędu – Środowisko - Pozwolenia zintegrowane - Wydane decyzje – 2018 r.Metryczka informacjiWprowadzenie: Adrian Patucha 08-06-2017 14:12:26
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 22-02-2018 11:32:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713