Czas wygenerowania treści 2020-10-22 10:44:32


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00063.2015 z dnia 03-11-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3154/OS/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Stalowni, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 47, eksploatowanej przez Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach z siedzibą w Poraju (Regon: 012859760; NIP: 118-12-34-296).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 705, tel. (32) 77 40 940, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.plMetryczka informacjiWprowadzenie: 21-04-2017 11:01:11
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 03-11-2017 09:36:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713