Czas wygenerowania treści 2020-11-27 20:58:49


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00198.2016 z dnia 07-03-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.).

informuje
o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Spółki Sita Starol Sp. z o.o. w Chorzowie z dnia 25 października 2016r. znak 10953/2016 dotyczącego zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2010 r. Nr 866/OS/2009 (zmienionej decyzjami: z dnia 23 maja 2011 r. Nr 1488/OS/2011, z dnia 16 czerwca 2011 r. Nr 791/OS/2011, z dnia 21 stycznia 2013 r. Nr 185/OS/2013, z dnia 28 listopada 2013 r. Nr 2526/OS/2013, z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2593/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej 29.


Z wnioskiem można się zapoznać i wnosić uwagi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Dokumentacja dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Reymonta 24 (pok. 707 VII piętro), w godzinach od 7.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu: (32) 77 40 942.Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-03-2017 13:10:01
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 11-01-2018 08:28:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713