Czas wygenerowania treści 2020-10-29 20:36:59


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00198.2016 z dnia 11-01-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4023/OS/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 866/OS/2009 z dnia 11 marca 2010 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 1488/OS/2011 z dnia 23 maja 2011 r., nr 791/OS/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., nr 185/OS/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., nr 2526/OS/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., nr 2593/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., nr 930/OS/2017 z dnia 31 marca 2017 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej 29, eksploatowanej przez Starol Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Regon: 276919634, NIP: 627-24-00-372).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 707, tel. (32) 77 40 942, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-03-2017 13:10:01
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 11-01-2018 08:28:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713