Czas wygenerowania treści 2020-11-29 03:23:42


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00017.2016 z dnia 16-01-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2016r. Nr 3302/OS/2016 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Śląskiego Nr 875/OS/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. (zmienioną decyzjami Nr 3300/OS/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr 685/OS/2010 z dnia 1 marca 2010 r., Nr 315/OS/2011 z dnia 4 lutego 2011 r., Nr 226/OS/2014 z dnia 10 lutego 2014 r., Nr 2551/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Żelaznej 9.


DecyzjaMetryczka informacjiWprowadzenie: Iwona Langowska 16-01-2017 09:29:58
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 16-01-2017 09:31:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713