Czas wygenerowania treści 2020-12-02 22:17:25


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00049.2016 z dnia 16-01-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji nt. decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3217/OS/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniającej decyzję Wojewody Śląskiego znak: ŚR-V-6618/PZ/6/11/07 z dnia 31 października 2007 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do cynkowania zacisków hamulcowych, zlokalizowanej na terenie zakładu Brembo Poland Sp. z o.o., przy ul. Dekabrystów 67, 42-200 Częstochowa.

Decyzja

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-07-2016 08:44:38
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 16-01-2017 09:17:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713