Czas wygenerowania treści 2020-11-27 21:46:55


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS.PZ.7222.00018.2016 z dnia 12-01-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 maja 2016r. Nr 1014/OS/2016 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji” zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. M. Konopnickiej 11 eksploatowanej przez BM RECYKLING sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie utrzymanej w mocy (za wyjątkiem punktu B) decyzją Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2016r. znak DZŚ-III.281.48.2016/MT.


Decyzja
Metryczka informacjiWprowadzenie: Iwona Langowska 10-02-2016 14:42:21
Ostatnia aktualizacja: 12-01-2017 14:05:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713