Czas wygenerowania treści 2020-11-27 20:51:57


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer CZ.OS.PZ.7222.009.2014 z dnia 30-01-2015

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. nr 2676/OS/2014 o znaku CZ.OS.PZ.7222.9.2014 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2012 r. nr 2875/OS/2012 dla Fermy Drobiu „BIOS” Rafał Głowa, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Droniowiczki 14A dla instalacji chowu i hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w Glinicy przy ul. Białej 4, gmina Ciasna.-Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.)
Metryczka informacjiWprowadzenie: Iwona Langowska 21-08-2014 14:53:20
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 30-01-2015 13:21:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713