Czas wygenerowania treści 2021-01-17 01:37:44


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS PZ.7222.00022.2013 z dnia 14-10-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2013 r. nr 1987/OS/2013 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw - produkcji energii elektrycznej i ciepła w nowym bloku ciepłowniczym zlokalizowanym na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała, Elektrociepłownia Bielsko-Biała EC1 w Bielsku-Białej - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-08-2013 14:19:29
Ostatnia aktualizacja: 14-10-2013 09:42:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713