Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:44:04


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie z dnia 04-07-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 12 czerwca 2013 r. nr 1280/OS/2013, zmieniającej decyzję Wojewody Śląskiego o znaku ŚR-IV-6618/PZ-22/10/07 z 25 października 2007r. (z późniejszymi zmianami) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: Kompleks gospodarki odpadami (w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w Żywcu, zlokalizowanej pod adresem Kabaty 2, 34-300 Żywiec - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) i w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm. ).Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-07-2013 12:09:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713