Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:19:32


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS PZ.7222.00013/2013 z dnia 18-09-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr 1848/OS/2013 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny zlokalizowanej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

.Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2013 13:26:50
Ostatnia aktualizacja: 23-09-2013 09:42:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713