Czas wygenerowania treści 2021-01-17 01:02:51


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS PZ.7222.00016.2013 z dnia 12-11-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2013 r. nr 2198/OS/2013 zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone BITRON POLAND Sp. z o.o. w Sosnowcu decyzją Wojewody Śląskiego znak ŚR-III-6618/PZ/117/8/06 z 4 stycznia 2007 r. dla instalacji do produkcji drobnowymiarowych elementów gumowych, zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Jedności 46 - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232)
Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2013 09:30:50
Ostatnia aktualizacja: 13-11-2013 14:47:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713