Czas wygenerowania treści 2021-01-17 00:47:35


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie z dnia 16-04-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Marszałka Województwa Śląśkiego z 29 marca 2013 r. Nr 766/OS/2013 udzielającej Sarpi Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-06-2013 09:32:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713