Czas wygenerowania treści 2021-03-05 02:50:46


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS.PZ.7222.00022.2012 z dnia 30-10-2012

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)informuje

o zamieszczeniu wniosku z 11 października 2012r. P.P.U.H.,,JAJ-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30 przedłożony przez pełnomocnika firmy Pana Leszka Kamińskiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 grudnia 2007r. znak ŚR/III/6618/163/5/07 dla instalacji do chowu kur niosek oraz chowu brojlera zlokalizowanych w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30 w publicznie dostępnym wykazie danych.
Z wnioskiem można się zapoznać i wnosić uwagi w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Wita Stwosza 7 (pokój 114, I piętro)

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2013 12:35:34
Ostatnia aktualizacja: 01-07-2013 08:44:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713