Czas wygenerowania treści 2021-01-17 01:58:27


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS.PZ.7222.00017.2012 z dnia 18-06-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 17 czerwca 2013 r. Nr 1313/OS/2013, zmieniającej decyzję Wojewody Śląskiego z 24 listopada 2006 r. (znak ŚR-III-6618/PZ/105/7/06) udzielającą Manuli Hydrauliks Polska S.A w Mysłowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i w związku z art. 218 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm. ).
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2013 12:30:34
Ostatnia aktualizacja: 25-06-2013 09:36:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713