Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:03:20


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS.PZ.7222.00017.2013 z dnia 19-07-2013

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

o zamieszczeniu w publicznie dostęnym wykazie danych informacji o decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1551/OS/2013 z 17 lipca 2013 r. udzielającej firmie Alupol Packaging S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji opakowań, zlokalizowanej na terenie zakłądu w Tychach przy ul. Strefowej 4 - zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2013 11:37:19
Ostatnia aktualizacja: 19-07-2013 08:24:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713