Czas wygenerowania treści 2020-09-20 07:08:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913-42/08
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik

Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2008
Termin zakończenia kontroli: 29-8-2008

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania,
 prawidłowość stosowania procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze,
 zgodność zatrudniania nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza,
 aktualność aktów wewnętrznych szkoły,
 realizacja wydatków w roku 2008.
Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2007/2008, a w przypadku realizacji wydatków – za rok 2008.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 09-09-2008 09:22:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713