Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:40:29


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913 - 72/07
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2007
Termin zakończenia kontroli: 9-11-2007

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wypłacania : nagród dyrektora, zasiłków na zagospodarowanie, wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego według zasad przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, prawidłowość przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia, prawidłowość realizacji wydatków rzeczowych w 2007 r., prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, zgodności planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowość przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku ruchomego, terminowość dokonywania przeglądów obiektów należących do szkoły po przerwie w zajęciach trwającej min. 14 dni, wydatkowanie środków finansowych na prace remontowe i zakupy inwestycyjne zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, zawieranie umów najmu i dzierżawy zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zakres czasowy kontroli: 2006 i 2007 rok.

Wyniki zakończonej kontroli:
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 20-11-2007 14:23:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713