Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:21:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913-65/2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice

Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2007
Termin zakończenia kontroli: 28-10-2007

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość naliczania i wypłacania nagród dyrektora, prawidłowość naliczania i wypłacania zasiłków na zagospodarowanie, prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, prawidłowość wypłacania zasiłków chorobowych, prawidłowość przydzielania urlopów dla poratowania zdrowia, realizacja wydatków rzeczowych.
Zakres czasowy kontroli: 2006 rok.

Wyniki zakończonej kontroli:
Wyniki zakończonej kontroli: wystąpienie pokontrolne
Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

1. Nieprzestrzeganie Rozporządzenia Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych, w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r Nr 146 poz.1222 z późn. zm) tj. przyznanie pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierownika gospodarczego w dniu 2.01.2006 roku kategorii XVII zaszeregowania podczas gdy zgodnie z w/w rozporządzeniem stanowisko to mieści się w kategorii XII-XV.

2. Ustalona przez dyrektora kategoria zaszeregowania XVII dla kierownika gospodarczego jest niezgodna z obowiązującą w dniu sporządzania umowy uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 31-10-2007 13:12:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713