Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:59:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913-58/07
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz

Termin rozpoczęcia kontroli: 24-8-2007
Termin zakończenia kontroli: 31-8-2007

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa, finansowo- księgowa – realizacja wydatków rzeczowych, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na agospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie „dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność
z przepisami prawa, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych
i zasiłków chorobowych

Wyniki zakończonej kontroli:
Uchybień nie stwierdzono i nie wydano zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 18-10-2007 12:59:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713