Czas wygenerowania treści 2021-01-24 18:44:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: KN.0913-44/07
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec

Termin rozpoczęcia kontroli: 30-7-2007
Termin zakończenia kontroli: 10-8-2007

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków
2006-2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.

Protokół z kontroli z dnia 10.08.2007r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.09.2007r.

Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.02.2008r. w zakresie nieterminowego opłacania
w 2006r. podatku od nieruchomości, co spowodowało zapłatę odsetek oraz kosztów upomnienia.treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Bożena Dudanowicz 30-07-2007 14:15:39
Ostatnia aktualizacja: Bożena Dudanowicz 10-03-2008 14:57:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713