Czas wygenerowania treści 2020-06-06 06:00:16


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD-N.8044.2.12.2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: MMED Pracownia badań psychologicznych mgr Magdalena Sytniewska, Myszków

Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Wyra 17-04-2018 11:25:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713