Czas wygenerowania treści 2020-10-21 01:01:04


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.5223.70.2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: TODOS TRAVEL Katowice ul. Andrzeja 23. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.

Termin rozpoczęcia kontroli: 27-12-2017
Termin zakończenia kontroli: 27-12-2017

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół z kontroli nr: GP.RT.5223.70.2017.Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 03-01-2018 12:56:14
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 05-01-2018 14:28:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713