Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:04:20


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.8222.127.2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel STARA SZMERGIELNIA kat. *** (trzy gwiazdzki), Bielsko-Biała

Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2017
Termin zakończenia kontroli: 19-12-2017

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług

Wyniki zakończonej kontroli:
Komisja potwierdziła wykonanie zaleceń pokontrolnych, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 03-01-2018 11:57:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713