Czas wygenerowania treści 2020-10-26 08:35:36


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.PiS.615.00007.2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „Odrodzenie” w Katowicach

Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2016
Termin zakończenia kontroli: 20-12-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych w kwocie 8.100,00 złotych oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy nr 896/ZD/2015 z dnia 23.03.2015 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina-Rodzinie” – spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami.

treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Katarzyna Raczek 01-12-2017 12:52:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713