Czas wygenerowania treści 2020-07-09 11:06:35


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
KONTROLA ZEWNĘTRZNA NR: RKZ-023/17
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Termin zakończenia kontroli: 17-11-2017

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:

Audyty bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO.
Sprawozdanie z audytu Lokalnego Systemu Informatycznego
wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Program Operacyjnego
Województwa Śląskiego w perspektywie 2014-2020.


Strony od 6 do 41 usunięto na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764)
Wyłączenie w zakresie danych dotyczących sposobów zabezpieczeń w systemie LSI.


Wyłączenia dokonał: Łukasz Zmuda


Zatwierdził: Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnegotreść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Kozubek 22-11-2017 10:02:02
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 22-06-2018 13:00:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713