Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:20:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN-SE.1711.1.15.2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik

Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2017
Termin zakończenia kontroli: 17-11-2017

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
- realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,
- książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z 8.12.2017 r.
Bez zaleceń pokontrolnych


Metryczka informacjiWprowadzenie: Patrycja Auguścik 21-11-2017 11:41:30
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Auguścik 22-12-2017 14:49:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713