Czas wygenerowania treści 2020-09-23 07:35:09


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
KONTROLA ZEWNĘTRZNA NR: RKZ-019/17
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Termin zakończenia kontroli: 20-12-2017

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Gospodarka finansowa Województwa Śląskiego"

Dokonano następującego ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności informacji publicznej:
1. Protokół RIO:
1) dane osobowe (na str 37, 40, 41 i 42 protokołu) na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby dokonujące ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Angelika Hacia i Bożena Nosal-Nowak,
2) dane osobowe (na str 155 i 157 protokołu) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Andrzej Figas,
3) dane osobowe - nazwisko (na str 144 protokołu) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Beata Warmuz-Małkowska;
2. Pismo do RIO z załącznikiem (uwagi do Protokołu):
dane osobowe - nazwisko (na str 1 załącznika, pkt 6) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Beata Warmuz-Małkowska;
3. Wystąpienie pokontrolne: dane osobowe (na str 13 wystąpienia) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, osoby dokonujące ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Angelika Hacia i Bożena Nosal-Nowak.

treść dokumentu w pliku
Wyniki zakończonej kontroli [rozmiar: 8115 KB]

treść dokumentu w pliku
treść dokumentu w pliku
treść dokumentu w pliku
Uchwała Kolegium RIO [rozmiar: 624 KB]

treść dokumentu w pliku
Wystąpienie pokontrolne [rozmiar: 2439 KB]

treść dokumentu w pliku
treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-10-2017 11:48:07
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kurek 28-05-2018 14:33:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713